ค้นหาทุนเรียนต่อทั่วประเทศ

โปรแกรมช่วยให้ค้นหาทุนเรียนต่อ ใช้งานง่ายแค่คลิก

 • ตอนนี้มีทุนกำลังรับสมัคร 30 ทุน

 • ข้อมูลทุนทั้งหมด (ทุน)-46

 • Update (ว/ด/ป)02/04/62

 • มีผู้ค้นหาแล้ว (ครั้ง)3,795,744

 • ตอนนี้มีทุนกำลังรับสมัคร 30 ทุน

 • ข้อมูลทุนทั้งหมด (ทุน)-46

 • Update (ว/ด/ป)02/04/62

 • มีผู้ค้นหาแล้ว (ครั้ง)3,795,744

เลือกขอบเขตทุน

บริการแนะนำพื้นที่โฆษณาสุดคุ้ม


เรียงตามอัพเดทล่าสุด

IATSS Forum รุ่นที่ 63 และ 64

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

1 เม.ย. 62 -
30 มิ.ย. 62เปิดรับ

อีก 70 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

ระดับการศึกษา
 • คอร์สระยะสั้น

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 2จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดคอร์สระยะสั้น

Kemitraan Negara Bekembang (KNB) Scholarship

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

1 เม.ย. 62 -
12 เม.ย. 62เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • วิทยาศาสตร์

 • วิศวกรรมศาสตร์

 • สังคมศาสตร์

 • ศึกษาศาสตร์

 • more

  • อักษรศาสตร์

  • มนุษยศาสตร์

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

2019 Tsinghua International Summer School

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

1 เม.ย. 62 -
15 พ.ค. 62เปิดรับ

อีก 24 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์

 • อื่นๆ

 • Architecture

 • Creative City

 • more

  • Environment

  • International relations

  • Gender Studies

  • Industry Frontier and Urbanization.

ระดับการศึกษา
 • คอร์สระยะสั้น

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 200จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดคอร์สระยะสั้น

Strathclyde Prestige Award for Excellence in Business Translation & Interpreting

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

1 เม.ย. 62 -
31 พ.ค. 62เปิดรับ

อีก 40 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

 • Professional Translation and Interpretation

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

ทุนอาเซียน, ASEAN Scholarship 2020

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

1 เม.ย. 62 -
12 พ.ค. 62เปิดรับ

อีก 21 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

ระดับการศึกษา
 • มัธยม

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดมัธยม

Faculty of Law Masters International Scholarship

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

2 เม.ย. 62 -
20 ต.ค. 62เปิดรับ

อีก 182 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • นิติศาสตร์

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

Art Major Asian - Korea National University of Arts

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

2 เม.ย. 62 -
31 พ.ค. 62เปิดรับ

อีก 40 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • ศิลปศาสตร์

 • Music

 • Dance

 • visual Arts

 • more

  • Drama

  • Film/TV/ Multimedia

  • Korean Traditional Arts

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS or TOEIC or TOPIK

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดเรียนต่อนอก

2019 - Inspiring Innovation Scholarship

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

2 เม.ย. 62 -
1 พ.ย. 62เปิดรับ

อีก 194 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ

 • วิทยาศาสตร์

 • วิศวกรรมศาสตร์

 • บริหารธุรกิจ

 • more

  • มนุษยศาสตร์

  • อื่นๆ

  • ศูนย์อะบอริจินศึกษา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดเรียนต่อนอก

Global Citizenship Scholarship

124 บาท ใช้ผลสอบ

2 เม.ย. 62 -
30 มิ.ย. 62เปิดรับ

อีก 70 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

 • Global Operations and Supply Chain

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 2จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

The Joint Japan/World Bank Graduate Scholarship Program (JJ/WBGSP)

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

2 เม.ย. 62 -
11 เม.ย. 62เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

 • การพัฒนา

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • IELTS or TOEFL

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์ เรียนต่อป.โท-ป.เอก ปีการศึกษา 2020

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

7 มี.ค. 62 -
28 มี.ค. 62เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • เกษตรศาสตร์

 • อื่นๆ

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

YSEALI Regional Workshop

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

7 มี.ค. 62 -
31 มี.ค. 62เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

ระดับการศึกษา
 • คอร์สระยะสั้น

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 50จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดคอร์สระยะสั้น

YSEALI Professional Fellows Program

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

7 มี.ค. 62 -
30 มี.ค. 62เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

ระดับการศึกษา
 • แลกเปลี่ยน

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดแลกเปลี่ยน

Royal Melbourne Institute of Technology

15 บาท ใช้ผลสอบ

4 มี.ค. 62 -
15 พ.ค. 62เปิดรับ

อีก 24 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ

 • วิทยาศาสตร์

 • วิศวกรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 1จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.ตรี

POSCO Asia Fellowship

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

1 มี.ค. 62 -
15 เม.ย. 62เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • IELTS or TOEFL or TOEIC or TOPIK

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA)

ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช้ผลสอบ

4 มี.ค. 62 -
18 มี.ค. 62เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • อื่นๆ

 • ภาษาโปแลนด์

ระดับการศึกษา
 • คอร์สระยะสั้น

ผลสอบที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องการผลสอบ

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดคอร์สระยะสั้น

Think Big International Foundation Programme Scholarship

5,000 บาท ใช้ผลสอบ

4 มี.ค. 62 -
30 มิ.ย. 62เปิดรับ

อีก 70 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • วิทยาศาสตร์

 • วิศวกรรมศาสตร์

 • นิติศาสตร์

 • สังคมศาสตร์

 • more

  • อักษรศาสตร์

  • มนุษยศาสตร์

  • ศิลปศาสตร์

  • อื่นๆ

  • หลักสูตร International Foundation Programme (IFP)

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 10จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.ตรี

ทุนรัฐบาลเกาหลี KGSP

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

4 มี.ค. 62 -
8 มี.ค. 62เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS or TOEIC or TOPIK

ขอบเขตทุน
 • 100%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 18จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

Shaanxi Normal University International Student Scholarship

ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ผลสอบ

4 มี.ค. 62 -
10 เม.ย. 62เปิดรับ

ปิดรับสมัคร
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS or HSK

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • 20จำนวนทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดป.โท

International Scholarships Award 2019/20

300 บาท ใช้ผลสอบ

4 มี.ค. 62 -
15 พ.ย. 62เปิดรับ

อีก 208 วันปิดรับ
สาขาวิชา
 • ทุกสาขา

ระดับการศึกษา
 • ป.ตรี

 • ป.โท

ผลสอบที่ต้องใช้
 • TOEFL or IELTS

ขอบเขตทุน
 • > 50%ค่าเล่าเรียน

 • ค่าที่พัก

 • ค่าครองชีพ

 • ไม่ระบุไม่ระบุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม บอร์ดเรียนต่อนอก