ซ่อน
แสดง

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ม.วไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่!! ปี 2562 [ยินดีให้แชร์]

วิว
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
Digital Business


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration Program in Digital Business

คณะวิทยาการจัดการ
Faculty of Management Sciences


ensciencesมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage ,Pathumthani 

จุดเด่นของสาขา
- มีห้องปฏิบัติการทั้งระบบ IOS และ Windows
- เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่บนธุรกิจดิจิทัล

ติดต่อสอบถาม : 081-8307973 อ.จอย
อยากสมัครกดตรงนี้เลย =>
http://ent.vru.ac.th/UPDATE/pages/Homepage.php?fbclid=IwAR3C4BN0yuVNZSsMdfXSTMiZjgcKMbbLsP_mpTj9rYJS4U8ZN7rfde5VAy

 
ครอบครัวธุรกิจดิจิทัล ยินดีต้อนรับ
ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป