TCAS ผ่านมา 6 วันยังวุ่น! ลงทะเบียนสำเร็จ 1 แสน ตกค้าง 9 พัน พบ รร.ส่งข้อมูลผิดเพียบ [ยินดีให้แชร์]

วิว
ผ่านมาแล้ว 6 วันสำหรับการเปิดลงทะเบียน TCAS ทางเว็บไซต์ MyTCAS.com ที่ดำเนินการโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ.ซึ่งพบว่า ในทวิตเตอร์ #dek62 และแฟนเพจ ทปอ. ยังมีนักเรียนเข้ามาแจ้งปัญหาการเข้าลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องและจำนวนมาก โดยปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ข้อมูลเกรดของนักเรียนไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ ซึ่งข้อมูลเกรดในระบบนั้นต้นทางมาจาก รร.ที่ส่งมาให้ สพฐ.ซึ่งเป็นไปได้ว่า หลาย รร.อาจส่งข้อมูลเกรดมาผิด ซึ่งทางแก้ไข ทปอ.ได้ให้คำตอบว่า "ให้นักเรียนติดต่อทางโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนดำเนินแก้ไขในฐานข้อมูลของ สพฐ." ซึ่งนักเรียนหลายคนเริ่มมีความกังวลว่าจะแก้ไขทันการสมัคร TCAS รอบ PORT ที่ส่วนใหญ่จะปิดสมัครในวันที่ 15 ธ.ค.นี้หรือไม่ ซึ่งอาจเสียสิทธิ์การสมัครรอบ PORT ในที่สุด

โดยวันนี้ 2 ธ.ค. ที่ผ่านมา ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้เปิดเผยถึงการดำเนินการระบบกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2562 ว่า ตามที่ ทปอ. ได้เปิดระบบการลงทะเบียน TCAS62 ผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2561 โดยวันแรกของการเปิดระบบ พบว่า มีนักเรียนเข้ามาลงทะเบียนสมัครทั้งสิ้น 129,919 คน โดยสมัครสำเร็จ 117,065 คน ส่วนที่เหลือสมัครไม่ได้ เกิดจาก 3 กรณี ดังนี้ 1.จบก่อนปี 2561 (เลือกปีที่จบผิด) 2,353 คน วิธีแก้ไขให้นักเรียนเข้ามาสมัครใหม่ แล้วเลือกปีการศึกษาที่จบไม่ใช่ปี พ.ศ. ที่จบ

2.ชื่อ นามสกุล ไม่ตรงกับฐานข้อมูล 1,918 คน วิธีแก้ไขให้นักเรียนสมัครลงทะเบียนใหม่ โดยให้ถ่ายรูปพร้อมบัตรประชาชนส่งมาให้ ทปอ. และให้นักเรียนประสานโรงเรียนเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง และ 3.ไม่มีชื่อในฐานข้อมูล 8,583 คน วิธีแก้ไขให้นักเรียนแนบรูปภาพ บัตรประชาชน พร้อมใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ส่งมาที่ ทปอ. ลงทะเบียนแล้วรอการอนุมัติ ทปอ.จะเร่งดำเนินการอนุมัติและแจ้งให้ทราบ

ทั้งนี้ การลงทะเบียน TCAS62 เพื่อการใช้งานในระบบการคัดเลือก TCAS รอบใดรอบหนึ่งตามความจำเป็น จึงให้มีการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบการลงทะเบียนมีความเกี่ยวข้องกับการได้รับข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกด้วย ทั้งมหาวิทยาลัย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเรื่องของผลการเรียนซึ่งขณะนี้มีความคลาดเคลื่อน โดย ทปอ. ได้ประสาน สพฐ.ดำเนินการแก้ไขแล้ว และ ทปอ.จะให้เจ้าหน้าที่ประสานให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบและแก้ไขโดยด่วน

ดร.พีระพงศ์ กล่าวว่า ทปอ. ยังยืนยันที่จะทำทุกวิถีทาง ให้น้องๆ ได้ผ่านกระบวนการลงทะเบียน แม้จะประสบปัญหาในหลายๆ ด้าน แต่ก็ได้พยายามแก้ไขในทุกวิถีทาง ทปอ.เป็นหน่วยกลางในการดึงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งต้องการทั้งข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง ดังนั้น เราทุกคนคงจะต้องช่วยกันในการร่วมกันแก้ปัญหา เรายังมีระยะเวลาในการแก้ไขข้อมูลได้อีก 2 เดือน ในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน หรือ Portfoilio เพื่อเข้าสู่การสมัครในรอบต่อๆ ไป"
ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

25 ความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป