ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ไม่ระบุให้แชร์]

No. 2049747 310 2
 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หากจะทำให้เข้าใจง่าย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน หรือ เพื่อง่ายต่อการจดจำ และนำไปปฏิบัติ เรียกว่า 3 ลักษณะ 2 เงื่อนไข ก็ได้ 3ลักษณะที่กล่าวถึงคือ 1.ความพอดีไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปและไม่เบียดเบียนผู้อื่น 2.มีเหตุผล การตัดสินใจกับความพอเพียงนั้นจะต้องมีเหตุผล 3.มีภูมิคุ้มกันตัวเอง การเตรียมตัวให้พร้อมรับในการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่อาจจะเกินขึ้นในภายภาคหน้า และ 2 เงื่อนไขคือ 1.เงื่อนไขความรู้ 2.เงื่อนไขคุณธรรม

 สุดท้ายนี้ผมขออัญเชิญ “พระบรมราโชวาท” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่นิสิตที่สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๙ ความว่า
“
การที่จะประกอบกิจการใดๆ ให้เจริญเป็นผลดีนั้น ย่อมต้องอาศัยความอุตสาหะพากเพียร และความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นรากฐานสำคัญ ประกอบกับจะต้องเป็นผู้มีจิตเมตตากรุณา ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และพร้อมที่จะบำเพ็ญประโยชน์ ให้เกิดแก่ส่วนรวมตามโอกาสอีกด้วย”

 

 

 

นศท.ธนากร รักยุทธ์

โรงเรียนโยนออฟอาร์ค

ผลัดที่31 กองพัน.33 กองร้อยที่ 3

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554


โหวตอารมณ์

ทั้งหมด 0 โหวต 0 โหวตเลือก
อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

2 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

กระทู้ที่มีความเห็นล่าสุด

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีกระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป