L o a d i n g . . .

Workshop ตามหา “วิชาที่ใช่ อาชีพที่ชอบ” คำตอบอยู่ที่นี่

โพสต์ 21 พ.ย. 61 17:14  Methawee-K My.ID  1,490
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 8 ธ.ค. 2561
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย , เด็กมัธยมต้น


Workshop ตามหา “วิชาที่ใช่ อาชีพที่ชอบ” คำตอบอยู่ที่นี่
Workshop ตามหา “วิชาที่ใช่ อาชีพที่ชอบ” คำตอบอยู่ที่นี่
สำหรับนักเรียนมัธยมต้น และ มัธยมปลาย ที่กำลังเลือกอาชีพและสาขาเรียน
  
วันเสาร์ที่  8 ธันวาคม 2561   
เวลา 10:00- 17:00 น   
ที่ บ.เอ็ดเน็ท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 10 
   
งานนี้เป็นการนำเอา องค์ความรู้ของศาสตร์ด้านการรู้จักตนเองทั้งตะวันตกและตะวันออก ประสบการณ์การเลือกและการวางแผนการเรียน รวมทั้งความรู้ด้านการงานอาชีพของโลกการงานที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มาช่วยให้นักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศีกษาปีที่ 6  ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจเลือกสายการเรียนต่อ มีหลักเกณท์ในการตัดสินใจเลือกเรียนต่อที่เหมาะสมกับตนเอง
          
ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ
เพื่อให้รู้จักตนเอง รู้ข้อดี ข้อเสีย เสริมข้อดี แก้ไขข้อบกพร่องของตนทั้งในการเรียน และการดำรงชีวิต และความสัมพันธ์กับผู้อื่น
เข้าใจบุคลิกและความแตกต่างของบุคคล ทั้งด้านวิธีคิดและทัศนคติ
เพื่อให้สามารถเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับคุณลักษณะและความสามารถ
เพื่อให้สามารถเข้าใจทักษะและความคาดหวังในโลกการงานยุคปัจจุบัน
เรียนรู้ และเตรียมพร้อมกับอาชีพการงานในโลกยุค ดิจิตอล
รู้วิธีการพัฒนาตนเองและการวางแผนสู่จุดมุ่งหมายของชีวิตที่ต้องการ
    
ค่าสมัคร 2,200 บาท ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับหนังสือ “เรียนวิชาทีใช่ ทำอาชีพที่ชอบ คือคำตอบจากใจลูก” จากผู้เขียน
รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น 
น้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมเวิร์คช็อป สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ http://bit.ly/2q8RFO1
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ