L o a d i n g . . .

โครงการประชุมสัมมนาด้านการจัดการทางวัฒนธรรม

โพสต์ 15 ต.ค. 61 23:49  ณภัทร  834
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 2 ธ.ค. 2561
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , ปวช. / ปวส.


โครงการประชุมสัมมนาด้านการจัดการทางวัฒนธรรม
หลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาด้านการจัดการทางวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ
"มิวนิก; บาวาเรีย: การออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวจากทุนทางวัฒนธรรม"

   
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 12.30 น ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      
**ไม่เสียค่าใช้จ่าย**
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/1WUuR2
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ