/>

มาแล้ว! "IFMSA Bootcamp 2018" โครงการเพื่อเด็กแพทย์ที่อยากเสนอไอเดียสู่เวทีโลก []

วิว

มาแล้ว! "IFMSA Bootcamp 2018" โครงการเพื่อเด็กแพทย์ที่อยากเสนอไอเดียสู่เวทีโลก
 
         IFMSA หรือ International Federation of Medical Students' Association เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างนักศึกษาแพทย์จากหลากหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอนามัยโลก (WHO) โดยบทบาทของ IFMSA ในระดับนานาชาติมีทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ การเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ และในระดับประเทศมีการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมด้านสาธารณสุข หลักสูตรแพทยศาสตร์ อนามัยการเจริญพันธุ์ และหลักสิทธิมนุษยชน โดยผ่านโครงการส่งเสริมสุขภาพ การรณรงค์ การลงพื้นที่ และอื่นๆ อีกมากมาย

         ในปีนี้ IFMSA ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมงานประกวดโครงการ IFMSA Bootcamp 2018 โดยรับทีมละไม่เกิน 3 คน มหาวิทยาลัยละไม่เกิน 2 ทีม โดยไม่จำกัดชั้นปี ไม่จำกัดมหาวิทยาลัย 

 

ระยะเวลาทำกิจกรรม
 

 ค่าย 1  ฝึกทักษะชุมชน วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

         วันเสาร์ที่ 17 พ.ย. เป็นการบรรยายความรู้โดยคณาจารย์แพทย์เกี่ยวกับสถานะทางสาธารณสุขของประเทศไทย หลักการสำรวจปัญหาชุมชน การอบรมทักษะที่จำเป็นในการสำรวจชุมชนและวิธีการใช้เครื่องมือในการลงพื้นที่ เพื่อนำทักษะและความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการลงพื้นที่สำรวจชุมชนจริงในช่วงบ่าย

         วันเสาร์ที่ 18 พ.ย. นำเสนอปัญหาที่พบจากการสำรวจให้คณาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำเสนอแนวคิดในการจัดทำโครงการของตนเอง ก่อนลงพื้นที่จริงตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มเป็นระยะเวลา 1 เดือน
 
 ค่าย 2  พัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาพ วันที่ 22 ธันวาคม 2561

         จัดกิจกรรมรูปแบบ Workshop สำหรับการออกแบบกิจกรรม ที่คณะแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจ และอบรมเกี่ยวกับการเขียนบทความ Proposal
 
 ค่าย 3  ประกวดการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ วันที่ 6 เมษายน 2562

         จัดงานประชุมวิชาการ The6th Thai Medical Students' Health Promotion Project Conference 2019 (HePPCon 2019) โดยจัดให้ประกวดนำเสนอผลงานในภาคบรรยายเป็นภาษาอังกฤษในช่วงเช้า และประกวดนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ในช่วงบ่าย โดยจะประกาศผู้มีผลงานดีที่สุดจากการนำเสนอช่วงเช้า ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน Rex Crossley Award ในการประชุมประจำปี August Meeting 2019 ของ IFMSA ในวันที่ 1-7 ส.ค. 61 ณ ไต้หวัน

 

การเปิดรับสมัคร
 

         - สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 ต.ค. 61 ไม่เสียค่าใช้จ่าย และรับจำนวนจำกัดเพียง 50 คน
         - สมัครได้ทาง Google Form ที่นี่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#เด็กกิจกรรม #แพทย์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป